Book Now

Regulamin

ZASADY & WARUNKI

Dokonując rezerwacji usług świadczonych przez VIP Service, potwierdzacie Państwo, iż zapoznaliście się z poniższym regulaminem. Zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez VIP Service Rafał Jabłoński oraz VIP SERVICE POLAND SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, NIP: 5272834124, KRS: 0000713119

Płatności

Ceny za usługi odbywające się w godzinach nocnych (22:00 – 06:00) oraz w okresie świątecznym podlegają dodatkowej opłacie wysokości 20% wartości zamówienia. Wszelkie zmiany w dokonanych rezerwacjach mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Wszystkie płatności powinny zostać uregulowane przed rozpoczęciem zlecenia, zgodnie z warunkami rezerwacji i anulacji.

Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie udostępniamy danych osobowych klientów osobom trzecim.

Ceny wynajmu samochodu obejmują usługi kierowcy oraz koszty paliwa. Koszt opłaty za parking oraz opłaty drogowe ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju zamówienia.

Wszystkie ceny są podane oraz pobierane w walucie polskiej (PLN). W przypadku chęci dokonania płatności w walucie obcej (USD lub EUR), fakt ten należy zgłosić w momencie zamawiania usługi lub bezpośrednio u kierowcy przed rozpoczęciem usługi. Należność przeliczana będzie zgodnie z kursem NBP z dnia zamówienia lub wykonania usługi, zależnie od momentu zgłoszenia płatności w walucie obcej.

Płatność za usługi jest możliwa gotówką, kartą kredytową lub przelewem. Akceptujemy płatności kartami: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, Dinners Club oraz American Express. Płacąc kartą kredytową American Express, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 5% całkowitej kwoty usługi.

Przelewy międzynarodowe wiążą się z opłatami bankowymi, których koszt pozostaje po stronie zamawiającego.

Czas oczekiwania

Koszt transferów lotniskowych obejmuje 60 minutowy czasu oczekiwania na lotnisku - monitorujemy postępy lotu na podstawie podanych przez Klienta informacji. Dodatkowe opłaty mogą pojawić się po przekroczeniu czasu oczekiwania, wtedy koszt zostanie naliczony na podstawie opłaty godzinowej.

15 minutowy czas oczekiwania wliczony jest w koszt usługi w przypadku transferu miejskiego (z punktu A do punktu B), czas dalszego oczekiwania będzie naliczany na podstawie opłaty godzinowej.

Uszkodzenia i awarie

W przypadku uszkodzenia mechanicznego pojazdu w trakcie transferu, uszkodzony pojazd zostanie zastąpiony pojazdem tej samej lub wyższej klasy.

Pojazdy są w pełni ubezpieczone wraz z pasażerami, którzy nimi podróżują, jednak przedmioty własnościowe klientów przewożone są na własne ryzyko Klienta. VIP Service nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź zniszczenia tych przedmiotów.

Klienci biorą na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez nich samych oraz pozostałych podróżujących z nimi osób w pojeździe w czasie jego wynajmu.

Warunki rezerwacji

Rezerwacje oraz zmiany już dokonanych rezerwacji przyjmowane są drogą mailową (e-mail: info@vip-service.pl lub biuro@vip-service.pl) z odpowiednim wyprzedzeniem. Mimo iż jesteśmy dostępni 24/7/365, zaleca się, aby telefonicznie potwierdzić każde zapytanie wysłane poza standardowymi godzinami pracy biura (9:00 – 18:00), oraz w okresie świątecznym. Jeżeli zamówienie wymaga realizacji w okresie krótszym niż osiem godzin, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 693 70 60 60.
Wszelkie informacje dotyczące zmiany w istniejących rezerwacjach, dokonania nowej rezerwacji bądź anulacji muszą zostać przesłane na adres info@vip-service.pl lub biuro@vip-service.pl. Jeżeli osoba zamawiająca nie otrzyma potwierdzenia otrzymania wiadomości od usługodawcy, proszona jest o kontakt telefoniczny.

Warunki anulacji

Bezkosztowa anulacja może zostać dokonana do:

 • 24H przed rozpoczęciem usługi - dla samochodów osobowych typu sedan oraz Van
 • 48H przed rozpoczęciem usługi - dla samochodów typu SUV, busy, pojazdy specjalne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych
 • 72H przed rozpoczęciem usługi - dla mini autokarów i autokarów

Anulacja w późniejszym terminie niż wspomniany powyżej wiąże się z poniesieniem 100% kosztów zamówionej usługi.

W przypadku "specjalnych zamówień” pojazdów lub usług:

 • Rezerwacje samochodów do ślubu, mogą zostać anulowane bezkosztowo 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia (nie dotyczy zadatku). Późniejsza anulacja jest płatna i wiąże się z koniecznością poniesienia 100% kosztów zarezerwowanej usługi.
 • Rezerwacje wycieczek oraz przewodników mogą zostać anulowane bezkosztowo 48h przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Późniejsza anulacja jest płatna i wiąże się z koniecznością poniesienia 100% kosztów zarezerwowanej usługi.
 • Jeżeli w związku z dokonaną rezerwacją wycieczki lub transportu organizator poniesie rzeczywiste koszty rezerwacji miejsc, biletów itp. bez możliwości zwrotu, w przypadku anulacji zamawiający ponosi 100 % kosztu ich rezerwacji.
Ubezpieczenie

Zdecydowanie zaleca się posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na czas wakacji. Nie organizujemy ubezpieczenia podróżnego. Klient powinien zorganizować je we własnym zakresie. Ubezpieczenie powinno obejmować opłaty za anulowanie, utratę kaucji, niespodziewane skrócenie urlopu, bagaż i koszty leczenia. Klienci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zorganizowanie własnego ubezpieczenia.

Święta Narodowe

Podczas lokalnych lub krajowych świąt lub wydarzeń specjalnych, w określone dni i podczas świąt religijnych, niektóre obiekty/oferty, takie jak muzea, kościoły, restauracje, wycieczki krajoznawcze, hotele i zakupy mogą być ograniczone lub niedostępne. Alternatywy będą oferowane, gdy tylko będzie to możliwe. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zamknięcia dróg, konieczne zmiany trasy lub ograniczenia z jakiegokolwiek powodu niezależnego od nas.

Warunki świadczenia usług

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu pasażerów, którzy wydają się być pod wpływem alkoholu lub narkotyków, gdyż mogą stać się zagrożeniem dla naszych kierowców oraz pojazdów.

Palenie tytoniu (również e-papierosów) w naszych pojazdach jest zabronione. Kara za złamanie tej zasady regulaminu wynosi 800 PLN (200 EUR).

Minimalny okres wynajmu samochodu osobowego i vana to 3 godziny, busów, mini autokarów i autokarów to 4 godziny, zaś mercedesa sprintera VIP i limuzyny Maybach to 5 godzin (z wyjątkiem transferów lotniskowych). Stawka godzinowa obejmuje limit do 15 km do wykorzystania, chyba, że zaznaczono lub ustalono inaczej.

Dokładamy wszelkich starań, aby zarezerwowany pojazd przybył na czas, nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności prawnej za opóźnienia lub straty, które występują, a są poza naszą kontrolą, na przykład, zamknięcia dróg w ostatniej chwili, niebezpieczne warunki drogowe, korki, warunki atmosferyczne, wypadki itp.

Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia ustalonego kierowcy bądź pojazdu innym w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, jednak gwarantujemy dostarczyć pojazd takiej samej lub wyższej klasy.

Specjalne wymagania i problemy zdrowotne

Jeśli Klient cierpi na upośledzenie ruchowe lub ma specjalne wymagania ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, musi poinformować nas przed potwierdzeniem rezerwacji, abyśmy mogli pomóc w rozważeniu stosowności ustaleń i / lub dokonania rezerwacji. Staramy się uwzględnić szczególne potrzeby niepełnosprawnych podróżujących. Zdecydowanie zalecamy, aby wykwalifikowana i sprawna fizycznie osoba towarzyszyła podróżującym, którzy potrzebują takiej pomocy. Nie wszystkie miejsca są przystosowane pod względem dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niektóre lokalizacje i działania związane ze zwiedzaniem wymagają dużej odległości, siedzenia lub chodzenia, czasami na nieutwardzonych lub brukowanych ulicach. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowane elementy programu zwiedzania z powodu niezdolności Klienta do uczestnictwa.

Roszczenia i Reklamacje

W przypadku problemów zaistniałych podczas realizacji usługi, prosimy o natychmiastowy kontakt z biurem info@vip-service.pl lub telefonicznie +48 693 70 60 60) w celu jak najszybszego rozwiązania sytuacji.
Jeżeli zdecydują Państwo poinformować nas o zaistniałej / problemowej sytuacji w innym terminie, prosimy to uczynić nie później niż 7 dni po zakończeniu usługi. Po upływie tego czasu wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
Vip Service prowadzi w swoim biurze rejestr przedmiotów zagubionych i znalezionych i dołoży wszelkich starań, aby zwrócić Klientom wszystkie przedmioty pozostawione w naszych pojazdach.

Polityka ochrony danych

Aby przetworzyć złożoną rezerwację i upewnić się, że zamówione przez Klienta usługi przebiegają sprawnie i spełniają wymagania zamawiającego, musimy użyć podanych informacji, takich jak imię, nazwisko oraz adres, a także wszelkie specjalne potrzeby / wymagania itp.
Ponosimy pełną odpowiedzialność za zapewnienie właściwych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

RODO

Co to jest RODO

RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach  przetwarzania danych osobowych jest Rafał Jabłoński VIP SERVICE oraz VIP SERVICE Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres ul. Zygmunta Wróblewskiego 10 lok. 4, 05-804 Pruszków bądź ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa lub telefonując pod numer 693-706-060.

Podstawa i cel przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej miedzy Państwem a Administratorem, dla której wykonania przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

Państwa dane są nam potrzebne miedzy innymi do:

 1. Zawarcia umowy i jej wykonania, w tym kontaktowania się w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Dokonania rozliczeń finansowych (wystawienie faktury VAT, itp.)
 3. Rozpatrywania reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Dochodzenia roszczeń związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Rozwijania i monitorowania działalności biznesowej miedzy innymi poprzez analizy i statystyki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Prowadzenia działań marketingowych polegających miedzy innymi na wysyłaniu Państwu ofert naszych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oczywiście pod warunkiem, że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę)
 7. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Czy trzeba podać dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Kategorie danych osobowych

W celu wykonania umowy Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę
 2. Adres miejsca zamieszkania lub siedziby
 3. Adres dostawy, jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby
 4. Numer PESEL lub numer NIP
 5. Numer telefonu
 6. Adres e-mail
Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.

Możemy jednak pozyskać Państwa dane ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku pozyskania danych z innego źródła niż od Państwa poinformujemy Państwa o tym fakcie w ciągu 30 dni od daty pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie, jeśli nastąpi wcześniej niż przed okresem 30 dni.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub wykonania obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych:

 1. Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora
 2. Firmom, którym Administrator zleca usługi – firmy kurierskie, prawne, księgowe, windykacyjne
 3. Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na nas obowiązków
 4. Bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 5. Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 6. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
Okres przechowywania Państwa danych

Jako Administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania zasady rozliczalności.

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres trwania umowy zawartej miedzy Państwem a Administratorem, okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z roszczeniami w stosunku do Administratora (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu marketingu produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy, narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również możemy podejmować działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Akceptacja klienta

Klient oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki opisane na tej stronie.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celach handlowych i marketingowych przez VIP Service.

Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o sprawdzenie tej strony pod kątem aktualizacji, zmian lub dodatków.